logo
MONEV LAW FIRM
Първокласни и комплексни юридически услуги
monevlawfirm-shipyard
Monev Law Firm
Юридически услуги в областта на подводното строителство, реконструкция и поддръжка на хидротехнически съоръжения
monevlawfirm-properties-varna
Monev Law Firm
Консултации и управление на недвижима собственост

Правни услуги за юридически и физически лица

Свържи се с нас
monevlawfirm-books-about

Успех чрез партньорство

Адвокатска кантора „Добромир Д. Монев“ е създадена през 2000г. в гр. Варна с основна цел: предоставяне на нашите клиенти на първокласни и комплексни юридически услуги. От 2011г. адвокат Добромир Д. Монев е и съдружник в Адвокатско дружество „Ралчев & Монев“. Основните ни клиенти са български и чуждестранни юридически лица, водещи компании в сферата на строителството и управлението на недвижими имоти, хидростроителството, подводни и водолазни дейности, строителство и експлоатация на пристанища. Съществена част от работата е и предоставяне на юридически услуги на физически лица.

ЮРИДИЧЕСКИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Комплексни юридически услуги за фирми и граждани

Специализирани услуги

Консултации, участие и съдействие при водене на преговори и изготвяне на всички видове договори в областта на: подводно строителство; всички видови специализирани подводни дейности; изграждане, реконструкция и поддръжка на хидротехнически съоръжения; изграждане, реконструкция и поддръжка на инженерна инфраструктура; експлоатация и управление на пристанища и хидротехнически съоръжения; изваждане на потънало имущество, транспортни и драгажни работи; професионални водолазни дейности. Правно обслужване, консултации, представителство и съдействие на изпълнители и подизпълнители в процеса на възлагане и изпълнение на обществени поръчки.

READ MORE
monevlawfirm-constructions

Строителство

Изготвяне на всички видове договори, анекси, споразумения, протоколи и др. документи свързани със строителството на недвижими имоти; Участие в преговори, консултации, представителство и съдействие на възложители, изпълнители и подизпълнители на СМР. Консултации, представителство и съдействие на възложители, изпълнители и подизпълнители в процеса на извършване на СМР.

READ MORE
monevlawfirm-real-estate

Недвижими имоти

Консултации, представителство и съдействие при инвестиции в недвижими имоти с цел отдаването им под наем вкл. последяващо управление и отдаване под наем. Изготвяне на всички видове договори, анекси, споразумения, протоколи и др. документи свързани с покупко-продажбата на недвижими имоти. Извършване на пълна проверка на статута на недвижими имоти вкл. наличие или липса тежести и права на трети лица. Представителство и съдействие при нотариално изповядване на сделки с недвижими имоти.

READ MORE
monevlawfirm-corp-law

Търговско право

Учредяване и регистрация на всички видове търговски дружества. Свикване и провеждане на общи събрания на търговски дружества. Промени в капитала и управлението на търговски дружества. Предоставяне на текуща правна помощ на търговски дружества. Изготвяне на всички видове търговски договори. консултации, представителство и съдействие при водене на преговори. Процесуално представителство, защита и съдействие по търговски дела.

READ MORE
monevlawfirm-civil-law

Гражданско право

Процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела. Процесуално представителство, защита и съдействие по изпълнителни дела.

READ MORE

ПОВЕЧЕ ОТ 20 ГОДИНИ
РАБОТА В ПОЛЗА НА КЛИЕНТИТЕ

Последни новини свързани с практиката

Изпратете запитване

Попълнете формата, за да се свържете с нас